pogoji uporabe

Ker redko kdo v celoti prebere pogoje uporabe od začetka do konca smo ti pripravili za začetek krajšo verzijo, ki povzema del, ki se nanaša na tvojo zasebnost …kar danes večino najbolj zanima. Če te zanimajo zadeve (kar je prav) bolj podrobno pa preberi še daljšo verzijo ki sledi.

kratka verzija

Na mojtrener.com uporabljamo piškotke izključno za zagotavljanje, da spletna stran normalno deluje.

Ne uporabljamo nobenih orodji za analizo (noben google analytics in podobnih zadev), ne izvajamo nobenega oglaševanja, analize obiskovalcev ter se ne poslužujemo nobenih tehnik za ciljno ali segmentirano oglaševanje.

Edini osebni podatek, ki ga evenutalno rabimo, je email uporabnika, vendar še to izključno v primeru (teh je pa zelo malo), da gre za tip uporabnika, ki smo mu mi dodelili možnost dostopanja do zasebne vsebine. Na željo uporabnika smo pripravljeni kadarkoli pomagati glede spremembe, izbrisa ali posredovanja njegovih osebnih podatkov.

Če zelo poenostavimo, ne ukvarjamo se z zbiranjem kopice podatkov uporabnikov, niti njihovo analizo, vseeno pa praktično vsaka spletna stran, tako tudi mojtrener.com shranjuje potrebuje od uporabnika neke minimalne informacije …ki se v našem primeru hranijo predvsem v obliki spletnih piškotkov, ter v kolikor imate dostop do zasebne vsebine še v obliki vašega email naslova.

Tole je nekako bistven povzetek, ki se nanaša na zasebnost, vseeno pa imamo spisan še daljšo verzijo, predvsem zaradi zakonskih ureditev.

daljša verzija

Pomembno: Z registracijo oz. s prijavo v mojtrener.com uporabnik potrjuje, da je prebral spodaj navedene pogoje uporabe, se z njimi strinja in jih sprejema v celoti.

Določeni deli pogojev uporabe so namenjeni tudi neprijavljenim obiskovalcem, zato slednjim priporočamo seznanitev s pogoji storitve in politiko zasebnosti.


 1. Splošno

  Ti pogoji opisujejo, določajo in urejajo pogoje uporabe medija in storitev mojtrener.com (v nadaljevanju storitev).

  Pri uporabi storitve se v celoti strinjate s pogoji uporabe. Če se s pogoji ne strinjate, vam odsvetujemo uporabo storitve.

  Storitev je v lasti in upravljanju ŠD Superfit (v nadaljevanju lastnik storitve).

  Lastnik storitve si pridržuje pravico do spremembe kateregakoli dela storitve in izbrisa kateregakoli dela vsebine brez vnaprejšnjega obvestila.

  Prijava:

  V primeru, da želi uporabnik dostopati do zasebnih vsebin (ki niso javne) se je potrebno prijaviti z uporabniškim imenom in geslom.

 2. Starostne omejitve in sposobnost sprejema teh pogojev

  Storitev smejo uporabljati mladostniki pred dopolnitvijo 18. leta samo ob soglasju pravnih skrbnikov oz. staršev.

  S temi pogoji potrjujete, da ste stari 18 let oziroma imate dovoljenje staršev oz. skrbnikov za uporabo teh storitev, pri tem slednji nosijo vse pravne posledice vašega ravnanja.

  Starši oz. skrbniki v celoti nosijo odgovornost izbire vsebin. Starši oz. skrbniki so seznanjeni, da so dolžni poskrbeti za odjavo oz. preprečevanje uporabe storitve brez svoje prisotnosti in/ali vednosti.

 3. Storitev in funkcije storitve

  Storitev omogoča pregledovanje, iskanje, branje novic in člankov, fotografij, videov in interaktivnih vsebin.

  Na mojtrener.com je občasno mogoč tudi dostop do komercialnih in/ali plačljivih storitev, ki imajo lahko svoje lastne pogoje in navodila za uporabo. V tem primeru naj se uporabnik seznani tudi s pogoji in navodili uporabe posamezne storitve. V primeru razhajanja veljajo pogoji in navodila uporabe posamezne storitve.

  Storitev vsebuje tudi določene piškotke ali podobne tehnologije lastnika storitev, ki se uporabljajo z namenom zagotavljanja delovanja posameznih funkcionalnosti storitve.

  Uporabnik dovoljuje lastniku storitve in v storitev vključenim njegovim tretjim ponudnikom, da shranjujejo informacije na računalniku oz. povezani napravi, na kateri uporablja storitev v obliki piškotkov ali podobnih tehnologij z namenom zagotavljanja delovanja posameznih funkcionalnosti storitve, prilagajanja in predpomnjenja vsebin.

  V primeru, da uporabnik krši ta pravila uporabe storitve, pogoje in navodila za uporabo posameznih storitev, mu lahko lastnik storitve onemogoči uporabo posamezne storitve, ali več povezanih storitev.

  Lastnik storitve lahko uporabniku prepreči nadaljnjo uporabo storitve tudi v primeru, uporablja storitev v zlonamerne ali nepoštene namene, ali ne ravna v skladu z navodili za uporabo storitve.

 4. Avtorske pravice

  Vsebine, ki jih objavi lastnik storitve, je dovoljeno pregledovati. Brez izrecnega predhodnega pisnega dovoljena lastnika storitve se vsebin ne sme reproducirati, spreminjati, prepisovati, ponovno objavljati in razširjati niti v komercialne niti v nekomercialne namene.

  V primeru kakršnekoli dovoljene uporabe vsebin teh strani se morajo ohraniti vse označbe avtorskih pravic in pravic industrijske lastnine ter druga obvestila in opozorila.Znamke, ki se pojavljajo v storitvi, so registrirane znamke, katerih imetnik ali uporabnik licence je lastnik storitve, povezane družbe ali tretje osebe. Kakršnakoli uporaba teh znamk je izrecno prepovedana brez ustreznega predhodnega pisnega soglasja imetnika pravic. Znaki, ki niso registrirani kot znamke, so zaščiteni po pravilih avtorskega prava.

  Dovoljeno je, da v primeru citiranja vsebin storitve naredite povezavo na spletno mesto mojtrener.com, v kolikor pa to ni mogoče (televizija, radio), pa citirati vir.

  Povezav ni dovoljeno objavljati na straneh z nezakonito ali nemoralno vsebino. Na zahtevo lastnika storitve je lastnik in/ali upravljavec spletnega mesta, na katerih je objavljena povezava, to dolžan odstraniti.

  Razen v zgoraj navedenem primeru je brez dovoljenja lastnika mojtrener.com prepovedano objavljati, reproducirati, distribuirati, zajemati ali kako drugače uporabljati ter obdelovati logotip, vsebine in druge podatke na ali s mojtrener.com.

 5. Vsebine uporabnikov

  Vsebine uporabnikov so vsa dela (vzdevki, fotografije), ki jih uporabnik na kakršenkoli način posreduje prek katerekoli funkcionalnosti storitve.

  Lastnik storitve ne preverja verodostojnost vnesenih podatkov. Za objave odgovarjajo izključno njihovi avtorji.

  S posredovanjem vsebin na mojtrener.com uporabnik izrecno dovoli javno objavo te vsebine (dela) v okviru storitve, in sicer na način in pod temi pogoji in v skladu z navodili za uporabo storitve, pri čemer s posredovanjem vsebin brezplačno, neizključno in do preklica na lastnika storitve prenese materialne avtorske pravice, in sicer:

  • vse pravice uporabe dela v telesni obliki, zlasti pravico reproduciranja;

  • vse pravice uporabe dela v netelesni obliki (objava v javnosti), zlasti pravico javnega izvajanja, pravico javnega prenašanja, pravico javnega predvajanja s fonogrami in videoigrami, pravico javnega prikazovanja, pravico radiodifuznega oddajanja, pravico radiodifuzne retransmisije, pravico sekundarnega radiodifuznega oddajanja in pravico dajanja na voljo javnosti;

  • vse pravice uporabe dela v spremenjeni obliki, kar obsega zlasti pravico predelave in pravico avdiovizualne priredbe;

  • vse pravice uporabe primerkov avtorskega dela, to je pravico distribuiranja in pravico dajanja v najem; vse to za namen objavljanja vsebin v sklopu storitve.

  Uporabnik ne bo zahteval nikakršnih povračil v zvezi z objavo posredovanih vsebin. Uporabnik, ki bo vsebine objavil ali jih posredoval v objavo, je v celoti odgovoren za objavljene ali posredovane vsebine, in sicer tako za njihovo vsebino kot kakovost.

  Uporabnik, ki bo posredoval vsebine oziroma bo za to uporabljal storitve mojtrener.com, je v celoti odgovoren za vso škodo, ki bi jo lahko povzročil lastniku storitve ali tretjim osebam s posredovanjem vsebin in uporabo storitev.

  Lastnik storitve v ničemer ne prevzema nikakršne odgovornosti za objavljene vsebine v okviru storitve. Uporabnik izrecno zagotavlja, da bo storitev uporabljal zgolj in samo na način, ki ne bo kršil pravic (tako avtorskih kot osebnostnih in drugih pravic) tretjih oseb ali lastnika storitve, da bo storitev uporabljal v skladu z veljavnimi predpisi in je ne bo uporabljal na ali za nedovoljen način ali namen.

  Uporabnik v nobenem primeru ne bo v objavo posredoval vsebin, v ali na katerih bodo tretje osebe, ki ne bodo soglašale z javno objavo teh vsebin, prav tako pa ne bo posredoval vsebin, ki bodo vsebovale kakršnekoli druge podrobnosti, zaradi katerih ali na podlagi katerih bi bile lahko prizadete katerekoli pravice tretjih oseb, niti ne bo vsebin posredoval na način, ki bi lahko povzročil kakršnokoli škodo ali bi bil v nasprotju z veljavno zakonodajo in predpisi.

  Uporabnik tudi izrecno zagotavlja, da je nosilec vseh avtorskih in sorodnih pravic ali drugih pravic v zvezi s posredovanimi vsebinami. Uporabnik se izrecno zavezuje, da bo vse vsebine posredoval ob spoštovanju zakonskih določb.

 6. Osebni podatki, varstvo, namen uporabe podatkov ter možnosti odjave

  Lastnik storitve posveča posebno pozornost varovanju zasebnosti informacij ter osebnih podatkov, ki jih pridobi od uporabnikov. Osebni podatki se bodo zbirali, obdelovali in hranili v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter uredbo GDPR. Lastnik storitve jih v nobenem primeru ne bo posredovani tretjim osebam, razen v primeru, ko podatke za organizatorja obdeluje pogodbeni obdelovalec, za namen izvedbe storitev pošiljanja elektronskih sporočil ter zbiranja podatkov za izvedbo nagradne igre.

  V nadaljevanju vas bomo seznanili s sistemom zbiranja, shranjevanja, uporabe in širjenja osebnih podatkov.

  Našo spletno stran lahko obiščete brez navedbe svojih osebnih podatkov. Navedba osebnih podatkov je potrebna le, če uporabljate kakršnokoli storitev, ki potrebuje prijavo ali se naročite na obveščanje.

  S prijavo na mojtrener.com posredujete vaš osebni podatek: elektronski naslov.

  S pomočjo uporabljene programske opreme se zbirajo in shranjujejo tudi nekateri tehnični podatki, vključno z IP-naslovom uporabnika. Uporabnik se zaveda, da je lastnik storitev dolžan na utemeljeno zahtevo in ob zakonski podlagi podatke o uporabniku posredovati državnim organom, kadar so podani razlogi za sum storitve kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

  Uporabniku bodo ob dodeljeni prijavi ponujene naslednje možnosti glede uporabe njegovih podatkov, pri čemer bo soglasje lahko podal za naslednje namene:

  • Za potrebe obveščanja (elektorsnke novice in drugi digitalni mediji), pri čemer jih bo lastnik storitve obveščal o novih vsebinah, drugih novostih, dogodkih s področij, ki jih zanimajo in so na mojtrener.com in ostalih spletnih straneh ter produktih, ki so v lasti lastnika storitev, pri čemer obveščanje poteka preko uporabnikovega elektronskega naslova. V ta namen jim lahko lastnik storitve glede na njihovo zanimanje (področje: šport, trendi, novice, avtomoto, Planet TV…) pošilja novice le iz dotičnega področja zanimanja, ki si jih je uporabnik predhodno izbral.

  • Za občasno obveščanje po elektronskem naslovu o ponudbi, ugodnostih, posebnih ponudbah, promocijah, akcijah in drugih aktivnostih poslovnih partnerjev lastnika storitev, ki oglašujejo na spletnih strani ali produktih lastnika storitev, bodisi da gre za komercialno bodisi za nekomercialno vsebino.

  Lastnik storitev si pridružuje pravico do shranjevanja informacij na uporabnikovem računalniku, tablici ali telefonu v obliki piškotka (’’cookie’’) ali podobne datoteke, katere namen je prilagoditi spletni portal željam uporabnikov in zagotavljanje uporabnikom prijaznih spletnih storitev. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga uporablja uporabnik. Uporabnik lahko shranjevanje piškotkov po želji sprejme ali zavrne (pojavno okno) ob prvem obisku na mojtrener.com, ali zmeraj kadar pobriše piškotke svojega brskalnika oz. naprave s katero dostopa.

  V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Udeleženec lahko od upravljalca podatkov kadarkoli zahteva, da trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke. Upravljalec podatkov bo v primeru pošiljanja sporočil iz prejšnjega odstavka uporabnikom na preprost način omogočil odjavo od prejemanja sporočil. Morebitne odjave lahko uporabnik uredi na sledeč način:

  uporabi enega izmed načinov za kontak

  Upravljalec podatkov se zavezuje, da bo zbrane podatke hranil do preklica s strani le toliko časa, kolikor bo nujno potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili podatki zbrani.

  Lastnik storitve uporablja tehnične in organizacijske varnostne ukrepe, ki vaše podatke varujejo pred manipulacijo, izgubo, uničenjem ali nepooblaščenim dostopom. Za zagotovitev varnosti in zaupnosti osebnih podatkov, ki jih zbiramo na spletu, uporabljamo tudi standardni požarni zid in zaščito gesla. Pri ravnanju z vašimi osebnimi podatki izvajamo ukrepe, ki so zasnovani tako, da te podatke zaščitijo pred izgubo, neustrezno uporabo, nepooblaščenim dostopom, razkritjem, spremembo ali uničenjem. Podatkov v vseh primerih sicer ne moremo zavarovati pred kakršnokoli izgubo, neustrezno uporabo, nepooblaščenim dostopom, razkritjem, spremembo ali uničenjem, prizadevamo pa si preprečiti take nesrečne dogodke.

 7. Pridržki

  Lastnik storitve se bo po najboljših močeh trudil na straneh mojtrener.com zagotavljati najtočnejše in najnovejše podatke, vendar uporabnike mojtrener.com opozarja, da so besedila informativnega značaja, zato ne jamči in ne prevzema nobene odgovornosti za njihovo točnost in celovitost strani. Vsi uporabniki uporabljajo objavljeno vsebino na lastno odgovornost. Lastnik storitve ne odgovarja za morebitno nedelovanje strani, za morebitno netočnost informacij in za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe morebitnih netočnih ali nepopolnih informacij, prav tako tudi ne za morebitno nedelovanje ponudnikov dostopa do interneta.

  Ker na straneh mojtrener.com obstajajo določene povezave na druge strani, ki niso v nikakršni povezavi z medijem in nad katerimi lastnik storitve nima nadzora, lastnik storitve ne more jamčiti in tudi ne prejemati ali posredovati pritožb glede točnosti vsebin katerekoli strani, za katero ponuja povezavo ali referenco, in ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh straneh.

  Lastnik storitve si pridružuje pravico do spremembe pogojev uporabe brez predhodnega obvestila.

  Lastnik storitve si pridržuje pravico, da v primeru kršenja teh pogojev uporabi vsa razpoložljiva pravna sredstva in pravice, vključno s pravico do blokiranja dostopa do spletnega medija z določenega spletnega naslova.

  Naslovi v splošnih pogojih so vstavljeni izključno zaradi preglednosti teh splošnih pogojev in nimajo vpliva na vsebino in tolmačenje posameznih določil ali splošnih pogojev kot celote.

  Uporabniki soglašajo, da za uporabo tega spletnega medija in za tolmačenje teh splošnih pogojev velja nacionalno pravo Republike Slovenije.

  Za vse morebitne spore, nastale z uporabo mojtrener.com, ali ki bi bili z uporabo tega medija kakorkoli povezani, je pristojno sodišče v Ljubljani ob uporabi nacionalnega prava Republike Slovenije.

ŠD Superfit,
Kočevarjeva ulica 7,
Maribor