athletic suffer

suffer mode na atletski stezi
© vse pravice pridržane

59 minuta trpljenja med treningom

…16 min do konca, levo Matjaž, desno David, skupaj s Simonom in Špelco smo danes naredili

  lokacija: atletski stadion Poljane | Maribor